รหัสสินค้า : 100L6P41
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : Bridge Rectifier

Contact us