รหัสสินค้า :74ALS299
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74ALS299 Texas

Contact us