รหัสสินค้า :74F245SJ
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Integrated Circuit

74F245SJ Fairchild

Contact us