รหัสสินค้า :74F379PC
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Integrated Circuit

74F379PC Fairchild

Contact us