รหัสสินค้า :74HC00N
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC00N Philips

Contact us