รหัสสินค้า :74HC02A
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74HC02A Texas

Contact us