รหัสสินค้า :74HC02AP
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC02AP Philips

Contact us