รหัสสินค้า :74HC02N
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC02N Philips

Contact us