รหัสสินค้า :74HC04
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74HC04 Texas

Contact us