รหัสสินค้า :74HC05
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74HC05 Texas

Contact us