รหัสสินค้า :74HC05N
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC05N Philips

Contact us