รหัสสินค้า :74HC11A
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Integrated Circuit

74HC11A Toshiba

Contact us