รหัสสินค้า :74HC132
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC132 Philips

Contact us