รหัสสินค้า :74HC138
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC138 Philips

Contact us