รหัสสินค้า :74HC138A
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Integrated Circuit

74HC138A Toshiba

Contact us