รหัสสินค้า :74HC138AF
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Integrated Circuit

74HC138AF Toshiba

Contact us