รหัสสินค้า :74HC138D
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC138D Philips

Contact us