รหัสสินค้า :74HC14
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74HC14 Texas

Contact us