รหัสสินค้า :74HC14D
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC14D Philips

Contact us