รหัสสินค้า :74HC14N
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC14N Philips

Contact us