รหัสสินค้า :74HC161
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC161 Philips

Contact us