รหัสสินค้า :74HC161A
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC161A Philips

Contact us