รหัสสินค้า :74HC164DT
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC164DT Philips

Contact us