รหัสสินค้า :74HC164N
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC164N Philips

Contact us