รหัสสินค้า :1MBI400S-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

1MBI400S-120 Fuji Electric

Contact us