รหัสสินค้า :74HC194N
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC194N Philips

Contact us