รหัสสินค้า :74HC244
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC244 Philips

Contact us