รหัสสินค้า :74HC244N
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC244N Philips

Contact us