รหัสสินค้า :74HC245D
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC245D Philips

Contact us