รหัสสินค้า :74HC32SJ
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Integrated Circuit

74HC32SJ Fairchild

Contact us