รหัสสินค้า :74HC4052
ผู้ผลิต :ON Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

74HC4052 ON Semiconductor

Contact us