รหัสสินค้า :74HC4053D
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC4053D Philips

Contact us