รหัสสินค้า :74HC74
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC74 Philips

Contact us