รหัสสินค้า :74HC86
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HC86 Philips

Contact us