รหัสสินค้า :74HCT00D
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HCT00D Philips

Contact us