รหัสสินค้า :74HCT139N
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HCT139N Philips

Contact us