รหัสสินค้า :1MBI600LP-060-02
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

1MBI600LP-060-02 Fuji Electric

Contact us