รหัสสินค้า :74HCT14D
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HCT14D Philips

Contact us