รหัสสินค้า :74HCT14N
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HCT14N Philips

Contact us