รหัสสินค้า :74HCT240N
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HCT240N Philips

Contact us