รหัสสินค้า :74HCT393DT
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HCT393DT Philips

Contact us