รหัสสินค้า :74HCT4020N
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HCT4020N Philips

Contact us