รหัสสินค้า :74HCT4046AN
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Integrated Circuit

74HCT4046AN Philips

Contact us