รหัสสินค้า :74LC245A
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74LC245A Texas

Contact us