รหัสสินค้า :74LS02
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74LS02 Texas

Contact us