รหัสสินค้า :74LS05
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74LS05 Texas

Contact us