รหัสสินค้า :74LS07
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74LS07 Texas

Contact us