รหัสสินค้า :74LS08
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74LS08 Texas

Contact us