รหัสสินค้า :74LS09
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74LS09 Texas

Contact us