รหัสสินค้า :74LS12
ผู้ผลิต :Texas
ประเภท : Integrated Circuit

74LS12 Texas

Contact us